OLIPA KERRAN kaksi firmaa. Ensimmäisessä tehtiin töitä hyvällä porukalla ja iloisella mielellä. Apua sai aina, kun sitä sattui tarvitsemaan. Lounaalla käytiin porukalla ja kahvihuoneessa keksittiin huikeita ideoita. Yhdessä saatiin aikaan vaikka mitä ja asiakkaatkin olivat tyytyväisiä.

TOISESSA TYÖTÄ oli aina painettu kuin viimeistä päivää. Lounaalla ei juuri ehditty käydä, kahvihuone oli jo aikaa sitten korvattu käytävälle sijoitetulla kahviautomaatilla. Tiimit ja yksittäiset työntekijät pantiin kilpailemaan toisiaan vastaan eikä hyviä ideoita siksi kannattanut jakaa kenellekään.

ARVAA, KUMMASSA työntekijät viihtyvät tänäkin päivänä. Ensimmäisessä. Jälkimmäinen meni jo nurin.

 
SANA HYVE kuului suomen arkikieleen vielä 1960-luvulla. Sitten tapahtui jotakin, eikä hyveistä ole neljäänkymmeneen vuoteen juuri puhuttu. Seuraukset näkyvät jo niin kouluissa ja työpaikoilla, sosiaalisessa mediassa kuin kaupunkien kaduilla.

HYVEET TYÖSSÄ on eetikko Antti Kylliäisen kehittämä konsepti, jonka avulla hyveet palautetaan työelämän keskiöön. Hyveet työssä -prosessin jäljet tuntuvat niin työntekijöiden hyvinvoinnissa, jaksamisessa ja sitoutuvuudessa kuin organisaation maineessa ja kilpailukyvyssä. Hyveiden avulla rakennetaan aurinkokunnan parasta työkulttuuria.

Hyödyt, hienoudet ja hauskuudet

Hyveet työssä -prosessissa on kuusi hyvää, kolme kaunista ja muutama muuten vain mukava ominaisuus.

Hyödyt

Houkuttelevuus

Houkuttelevuus

Kilpailu parhaista työntekijöistä ja johtajista käy koko ajan tiukemmaksi. Hyveiden avulla kasvatetaan organisaation hyvää mainetta myös asiakkaiden ja kumppaneiden silmissä ja erotutaan kilpailijoista työmarkkinoilla. Pisimmän korren vetää lopulta se, jolla on lupauksilleen katetta ja jonka hyveet kestävät tiukimmankin syynin.

Muutosvahvuus

Muutosvahvuus

Yksi muutoksen aiheuttamista inhimillisistä reaktioista on pelko siitä, että kaiken muuttuessa menetetään paljon hyvää ja arvokasta. Hyveet työssä -prosessissa selvitetään, millaisten vahvuuksien varassa yhteisö toimii, jotta osataan myös muutosten keskellä pitää niistä kiinni. Hyveprosessi rakentaa turvaa ja luottamusta, jonka varassa uskalletaan heittäytyä, avartua, uudistua ja ottaa riskejä.

Ratkaisukyvykkyys

Ratkaisukyvykkyys

Hyveet työssä -prosessi ei ratkaise työyhteisön ongelmia, vaan tarjoaa työkalun, jonka avulla työyhteisö ja sen jäsenet voivat itse ratkaista sekä nykyiset että tulevat ongelmansa. Ihmisten maailmassa kaikki ongelmat ovat ihmisten ratkaistavissa. Tarvitaan vain riittävän yksinkertaiset välineet, jotta niihin on helppo tarttua ja hoitaa asiat kuntoon.

Selkeyttävyys

Selkeyttävyys

Työn etiikka ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Sääntöjä työnnetään sinnekin, minne ne eivät sovi, ja arvojen todellinen merkitys jää liian usein hämärän peittoon. Kun organisaation arkea aletaan ohjailla hyveiden avulla, sääntöjä voidaan karsia reippaastikin ja arvot löytävät oman sijansa. Ja kuinka ollakaan, kaikki toimii yhtäkkiä paljon paremmin.

Sujuvuus

Sujuvuus

Työyhteisön sisäinen eripura ja jännitteet eivät ole kenenkään etu: ne syövät hyvinvointia ja heikentävät tuottavuutta. Hyveet rakentavat yhteisöä ja auttavat ehkäisemään inhimillisiä vastakkainasetteluja. Niiden ansiosta vuorovaikutus toimii ja asiat sujuvat, asiakkaat ovat tyytyväisempiä ja elämä käy entistä hauskemmaksi.

Vastuuttavuus

Vastuuttavuus

Työyhteisön kehittämisessä pelkkä esimiehen kouluttaminen ei riitä. Vastuu yhteisestä hyvinvoinnista kuuluu kaikille yhteisön jäsenille ja siksi jokaisella on oikeus työkaluihin, joiden avulla vastuuta kannetaan. Hyveet työssä -prosessi tarjoaa nämä työkalut ja antaa neuvot niiden käyttämiseen omaksi ja kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Hienoudet

Eettisyys

Eettisyys

Eettisyys käy koko ajan tärkeämmäksi ihmiselämän ja inhimillisen toiminnan kaikilla tasoilla. Kun puhutaan hyveistä, liikutaan etiikan ytimessä. Ne ovat ihmiskunnan vanhinta ja edelleen kestävintä eettistä traditiota ja edustavat vastuullisuutta sanan laajimmassa merkityksessä. Niiden avulla organisaatio varmistaa seilaavansa varmoilla vesillä.

Konkreettisuus

Konkreettisuus

Suuret sanat sopivat juhlapuheisiin mutta elleivät ne muutu teoiksi, niistä seuraa lähinnä pelkkää turhautumista. Hyveet näkyvät ja tuntuvat jo määritelmän mukaan konkreettisina tekoina ja toimintana: hyvettä ei ole edes olemassa ellei se ole tapahtumisen tasolla totta. Siksi niistä riittää iloa juhlan lisäksi myös jokaiseen arkipäivään.

Syvällisyys

Syvällisyys

Joskus pelkkä toiminta- ja käytöstapojen kehittäminen saattaa riittää, mutta yleensä kannattaa mennä pintaa syvemmälle. Hyveet operoivat ihmisyyden ytimessä ja edustavat sitä, mikä meissä on parasta. Niiden vahvistaminen kehittää ihmisen sisäistä kompassia, joka ohjaa edistämään yhteistä hyvää.

Hauskuudet

Helppous

Helppous

Työelämässä jatkuva uuden oppiminen ja vastaopitun juurruttaminen käy joskus voimille. Hyveet työssä -prosessin ideana ei ole oppia uutta vaan kaivaa esiin kaikki se hyvä, mikä yksilössä ja yhteisössä jo valmiiksi on. Hyveet ovat tutunoloisia ja tunnistettavia ja siksi niissä kehittyminen on helppoa, nopeaa ja palkitsevaa.

Kotikutoisuus

Kotikutoisuus

Hyveet työssä -prosessissa kaikki tehdään itse: Työyhteisö itse nimeää ja määrittelee tärkeimmät hyveensä, minkä jälkeen jokainen työyhteisön jäsen itse kertoo, miten hyveiden suhteen toimii, ja vastaa itse omasta kehittymisestään niissä. Prosessia ei ainoastaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan, se kudotaan alusta lähtien omista villoista.

Rakentavuus

Rakentavuus

Moni hyväkin kehittämisprojekti kaatuu siihen, että kaikesta yrittämisestä huolimatta epäkohdat eivät ota korjaantuakseen ja alun into vaihtuu pettymykseksi ja turhautumiseksi. Hyveet työssä -prosessi välttää tämän sudenkuopan jättämällä epäkohdat rauhaan ja keskittymällä vain vahvistamaan sitä, mikä on hyvää. Tämä takaa sen, että lopputilanne on aina alkutilannetta parempi.

Referenssit

Hyvehanke oli hieno panostus tällaisena aikana, kun karsitaan ylimääräisestä. Kokemuksemme on, että se vaikutti suoraan työhyvinvointiimme ja yhteishenkeen.

Anna Närhi

Palvelupäällikkö, Otavamedia
Johtamisen ajattelu lähtee aina siitä, että keskitytään ongelmien poistamiseen. Oli mielenkiintoista sen sijaan keskittyä hyvään ja pohtia, voiko sitä vahvistaa.

Johanna Tolonen

Toimitusjohtaja, Finlandia-talo
Prosessin vahvuus oli siinä, että koko henkilöstö oli mukana. Työntekijät valitsivat hyveet ja määrittivät, mitä ne käytännössä tarkoittavat. He olivat myös yhteisönä ja yksilöinä vastuussa hyveiden kehittämisestä.

Riitta Sorjonen

HR-päällikkö, Hoas
Jokainen työyhteisö tarvitsee näitä hyveitä. Niistä on hyötyä etenkin silloin, kun on tulossa paljon muutoksia ja epävarmuus herättää pelkoa. Ne antavat paremmat valmiudet muutoksen kohtaamiseen ja siihen osallistumiseen.

Laura Pääkkönen

Rakennuttajainsinööri, Hoas

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Hyveet työssä -logo

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.